Ekonomirutiner
Vi lägger upp rutiner för bokföring och reskontror samt går igenom det bästa sättet för era betalningsflöden. Vi tar fram det bästa ur affärssystemen och kompletterar vid behov med externa rapporteringsverktyg. Det administrativa ekonomiarbetet fungerar därefter snabbt och smidigt från löpande rutiner till ledningsrapporter och årssammanställningar.

Hantering av elektroniska fakturor
Med Elektronisk Fakturahantering (EFH) bygger vi upp rutiner för inkommande och utgående fakturor i ert affärssystem.

Rutiner för fastighetsförvaltning
Tillsammans med våra kunder bygger vi upp effektiva rutiner kring fastighetsförvaltningen. Vi kvalitetssäkrar funktioner som hyresavisering, in- och utflyttning, kontraktsskrivning, besiktningshantering etc.

Upphandlingar
Vid en upphandling gör vi en förstudie som ligger till grund för en kravspecifikation. Denna kravspecifikation används sedan som underlag vid upphandlingar av IT-systemet.

Copyright © 2024 - NEPATO | webbdesign: VERVO.COM